Naturen – et stedbarn i kommunernes miljøarbejde

Af: Kim Holm Boesen |
16/07/2004

Kun Herning og Farum ligger i top, når det gælder om at fremme lokale naturværdier. Det viser Danmarks Naturfredningsforenings undersøgelse af 156 kommuners arbejde med den lovpligtige Agenda 21 strategi om biologisk mangfoldighed. Samlet set er resultatet nedslående. Tre ud af fire kommuner har lavet lokale strategier, der generelt set er meget lidt ambitiøse, når det gælder om at forvalte naturområder. Og det i en tid, hvor Danmark netop har forpligtet sig til at standse nedgangen i den biologiske mangfoldighed inden år 2010 og forbedre forholdene for naturen – dyr og planter og deres indbyrdes sammenhænge. Med udgangspunkt i en vejledning fra Miljøministeriet har Danmarks Naturfredningsforening opstillet 32 kriterier og “screenet” de 156 kommuner, der har lavet en lokal Agenda 21-strategi. Kun ganske få kommuner har gjort rede for, hvordan man vil overvåge naturen. Og undersøgelsen viser, at langt de fleste kommuner ikke har sat konkrete mål for naturbeskyttelse eller har gjort sig overvejelser om, hvor meget pres konkrete naturområder kan bære fra f.eks. landbrug, trafik eller byudvikling. Det kunne antyde, at kommunerne ikke har den grundlæggende viden om arter, levesteder og naturtyper, der skal til, for at forvalte naturen på en forsvarlig måde. Kommunerne var forpligtet til at udarbejde en strategi for deres lokale Agenda 21 arbejde inden udgangen af 2003, men i dag er der ikke kommet flere aktive kommuner end der var i 2001. Herning og Farum, der forvalter naturen bedst, har begge opfyldt over halvdelen af de opstillede kriterier. Kommuner som Maribo, Stevns, Jægerspris, Aabenraa, Thyholm, Børkop, Hedensted, Gjern, Langå, Odder og Dronninglund, har strategier, der tilsyneladende ikke opfylder et eneste kriterium. Kilde: Pressemeddelelse fra Danmarks Naturfredningsforening af 15. juli 2004 Man kan kun være enig – og nu skal kommunerne have mere ansvar for naturen jf. Strukturreformen – hvilke katastrofer skal der så ske! Kim Holm Boesen, Fiskeringen.dk