Opfiskning af fredfisk i Furesøen

Af: Kim Holm Boesen |
03/03/2003

Fiskeriøkologisk Laboratorium Helsingør vandt kontrakten til at opfiske fredsfisk i Furesøen det såkaldte biomanipulationsprojekt. Man vil fiske på fire forskellige måder : Med bundgarn med vod med spærregarn og (i nødstilfælde) med nedgarn. Der er planlagt 16 bundgarn i Storsøen 6 i Store Kalv og 4 bundgarn i Vejlesø. Disse vil blive placeret hvor der erfaringsmæssigt er størst mulighed for at fange fredfiskene. I 2003 vil de være sat i perioden medio maj til medio juli. Fra 2003 og 2½ år frem vil Store Kalv blive spærret af et 600 m langt garn hvor der vil være en 6 m bred passage midtpå til gennemsejling for alle fartøjer samtidig med at der langs bredden vil være et område til passage af lettere både som kajakker og kanoer. Spærregarnet vil i 2003 være udsat inden 15. april til medio juli. Der vil også blive opsat spærregarn ved Lille Kalv. Da der er fundet kransnålalger her vil der dog ikke blive trukket vod i Lille Kalv. Alt efter hvor fredfiskene befinder sig vil der desuden målrettet fiskes med vod efter dem. Det forventes at der vil blive foretaget vodtrækning i Store Kalv fra september til december og fra februar til april. I Vejlesø august til september. Nedgarn der er den garntype der vil gå værst ud over rovfiskene vil man det første år helt udelade idet man vil vurdere effekten af de andre former for fiskeri før man tager stilling til om nedgarnene skal tages i brug.