Opgang i Voer Å

Af: Thomas Dam Pedersen |
23/06/2003

Så er opgangen så småt begyndt i Voer Å. Der er set nogle store blank fisk i åen og lige ved udløbet af åen. For 3 uger siden blev der taget en flot havørred på 5.3 kg på en meps 3 spinner.