Østersø-fisk måske for giftige til EU

Af: Kim Holm Boesen |
25/01/2005

Fisk fra dele af Østersøen er så fulde af kemikalier, at de kan være for giftige til det europæiske marked, advarer WWF. Ifølge en ny rapport, Clean Baltic within REACH?, har der hvert år fra slutningen af 1980’erne til begyndelsen af 1990’erne, ophobet sig 31 kg af de skadelige PCB’er i Østersøens fisk- store dele er endt på vores middagsborde og i vores kroppe. Nogle af de fede fisk fra Østersøen lever ikke op til EU’s krav i forhold til dioxin. De svenske myndigheder anbefaler kvinder i den fødedygtige alder højst at spise sild og laks fra Østersøen en gang om måneden, fordi de er forurenede med dioxin og PCB. Og i 2004 forbød den danske fødevareminister salg af laks over 72 cm fra Østersøen, fordi dioxinindholdet i laksen var sundhedsskadeligt for mennesker. Rapporten afslører, at adskillige fiskearter i Østersøen, som f.eks. laks, havørred, torsk og pighvar har vist tegn på forplantningsproblemer de seneste årtier. Desuden er der fundet et 50 gange højere niveau af bromerede flammehæmmere i sild fra Østersøen end i sild fra Atlanterhavet. Men det er ikke kun fiskene, der er forgiftede. Niveauet af visse kemikalier hos f.eks. sæler, lomvier og havørn er 2-4 gange højere i Østersøen end i Nordsøen og Ishavet. Andre farlige kemikalier er på det seneste fundet i marsvin og i flere forskellige fugle- og fiskearter. “Østersøen er gennemforurenet med kemikalier”, siger generalsekretær Kim Carstensen, WWF Verdensnaturfonden. “Meget af det skyldes fortidens synder – men Østersøen forurenes stadig i alt for høj grad med farlige kemikalier”. Østersøen er yderst følsom over for forurening, eftersom der kun er meget lille udveksling af vand gennem de danske stræder til Nordsøen. Det betyder, at havets forurenede vand bliver i Østersøen i 25 til 30 år. Herudover betyder de lave vandtemperaturer og vintrenes isdække, at kemikalierne nedbrydes ekstremt langsomt. “EU’s nuværende kemikalielovgivning beskytter ikke et sårbart område som Østersøen mod farlige kemikalier. Men EU’s forslag til en ny kemikalielov, REACH, vil i langt højere grad kunne beskytte Østersøens liv. Der er et kæmpe behov for at identificere og erstatte de værste kemikalier, der ødelægger de marine arters reproduktion og udvikling, og EU burde for længst have gennemført en ny kemikalielovgivning”, mener Kim Carstensen. Download rapporten Clean Baltic within REACH? på: http://www.wwf.dk/db/files/balticreport.pdf Kilde: Pressemeddelelse fra WWF af 25. januar 2005