Pas på, ikteforekomster i både Esrum sø og Buresø i 2004

Af: Kim Holm Boesen |
09/08/2004

I sommeren 1997 og 2001 modtog Frederiksborg amt en række henvendelser fra borgere, som klagede over udslæt og røde knopper efter badning i Buresø. I 2001 lykkedes det Frederiksborg Amt at påvise at det med stor sandsynlighed skyldes en ikte og et fænomen kaldet “swimmers itch”. Fænomenet er velkendt i lande hvor badning i søer er mere almindelig end i Danmark. Det er mikroskopiske ( ca. ½ millimeter store) larvestadier af parasitiske fladorme, ikter, der på deres vej fra mellemværten vandsnegle til hovedværten svømmefugle, kan genere badende mennesker. Larven gennemborer huden hvorefter den tilintetgøres af immunsystemet. Dette kan give anledning til irritation og betændelsesagtige tilstande lokalt i huden, af varighed fra få dage til flere uger. Der findes ikke noget dansk navn for denne hudlidelse, som også kaldes schistosom dermatitis. Ikteangreb er ufarlige, men kan være højst generende for især børn, særligt følsomme mennesker og allergikere. Er man stærkt generet af kløe efter badning anbefales det at kontakte en læge. Embedslægen i Frederiksborg Amt er desuden bekendt med problemet. I 2004 har der siden begyndelsen af august været tilfælde af udslæt efter badning i både Esrum Sø og Buresø. Udslættet er med stor sandsynlighed forårsaget af ikter. Et par gode råd, hvis du bader i søer: 1. Undgå for lange ophold på helt lavt vand og i rørskoven 2. Tør kroppen godt efter badning 3. Træk ikke ænder til badestedet ved at fodre dem Kilde: Frederiksborg Amts hjemmeside, 5/8/2004