Pas på Knold og Tot i Store Kalv!

Af: Kim Holm Boesen |
17/10/2003

Nu starter vod-fiskeriet i Store Kalv Vær opmærksom på afmærkning omkring vod-fiskeriet ! For at undgå uheld som påsejling af trækliner og vod skal sejlere og roere på søen være opmærksom på afmærkningen omkring fiskeriet: – arbejdsområdet vil under fiskeri være markeret med flagbøjer. – voddet vil være synligt i overfladen med en række af blå flåd. – midten og enderne af voddet vil være markeret med røde runde bøjer. – under fiskeri vil der være en hurtiggående båd (grå) i området som kan advare anden trafik. – begge vod-både (der hedder Knold & Tot) og den grå båd vil være udstyret med horn. Advarselssignaler er 5 hurtige toner – Hold øje med flagbøjer ! – Sejl aldrig mellem de to vod-både og nettene ! … der er tovværk og vod – Sejl aldrig mellem vod-bådene og land ! … der er forankringsliner – Vis hensyn og afpas farten efter omstændighederne ! Om vod-fiskeriet i Store Kalv. Voddet består af en pose med 2 arme. Fiskeriet foregår ved at voddet lægges ud i en halvcirkel og derefter trækkes ind med lange liner. Fiskene indenfor voddet samles i posen og sorteres i rovfisk som returneres til søen og fredfisk som registreres og landes havnen ved Fiskebæk. Begge vod-både i Furesø er udstyret med en stor tromle som liner og vod-arme rulles op på. Voddet er 600 m til 1.000 m langt fra arm til arm og træklinerne op til 2 km. Under fiskeriet er vod-bådene forankret til land. Hvis du vil have yderligere information om opfiskningen af fredsfisk og iltning af Furesøen så se på: www.Furesoe.dk