Politikerne afgør båndgrundlingens skæbne

Af: Kim Holm Boesen |
07/01/2005

Det bliver nu op til politikerne i Udvalget for Teknik og Miljø i Nordjyllands Amt at afgøre, om båndgrundlingen skal forsøges udryddet i Klokkerholm Møllesø. Den lille karpefisk har vakt stort postyr, siden den i efteråret 2002 første gang blev fundet i Danmark, først i Klokkerholm Møllesø og siden i Elling å.

En uønsket fiskeartBåndgrundlingen er i store dele af verden uønsket, fordi den formerer sig voldsomt og er meget hårdfør under selv ugunstige miljøforhold. Der er ikke dokumenterede skadevirkninger
fra fisken, men en indvirkning på det naturlige økosystem kan ikke udelukkes.
Båndgrundlingens forekomst i Danmark skyldes sandsynligvis en ulovlig udsætningDet er lystfiskerne ved Ryås vandsystem der presser på for at få båndgrundlingen udryddet, idet de frygter at fisken vil skade de naturlige fiskebestande i vandløbene. Indtil videre ser fisken dog ikke ud til at have spredt sig til Klokkerholm Møllebæk og derfra videre til Ryås vidtforgrenede vandsystem.

Måske sidste chance
Såvel biologerne i amtet som i Danmarks Fiskeriundersøgelser er af den opfattelse, at skal der gøres et forsøg på at hindre båndgrundlingen
i at bide sig fast i Danmark, skal det være nu. Men spørgsmålet er, om det allerede er for sent. I givet fald vil det blive bekæmpelsesmidlet
rotenon, som skal anvendes.
Det har i mange år været brugt, når fiskebestanden i en sø skulle udryddes.
Dommen over båndgrundlingen afsiges på et møde i Udvalget for Teknik
og Miljø i februar.

Læs mere om båndgrundlingen på amtets hjemmeside- http://www.nja.dk/Serviceomraader/NaturOgMiljoe/BaandgrundlingenEnNyFiskeartIDanmark.htm

Kilde: Januars nyhedsbrev fra Teknik og Miljø i Nordjyllands Amt.