Redningsplan for laks

Af: Kim Holm Boesen |
02/12/2004

Miljøminister Connie Hedegaard offentliggør i dag en ny national forvaltningsplan for laks. For 10-15 år siden mente man, at alle de oprindelige laksebestande i Danmark var forsvundet. Men med nye DNA-teknikker fandt man i første omgang ud af, at der var oprindelige laks i Skjern Å og senere, at det samme gjorde sig gældende i Ribe Å, Varde Å og sandsynligvis også i Storå. Men bestandene er små, og de holdes i dag kunstigt i live ved hjælp af udsætninger. “I dag er laksen fredet de fleste steder. Men den er fortsat stærkt truet. Det er vores pligt at forsøge at vende udviklingen. Vi er forpligtet overfor eftertiden. Vi skal sætte hensynet til den biologiske mangfoldighed over økonomiske hensyn. Derfor præsenterer regeringen en plan for at redde den danske laks. Målet er at få laksen til at gyde på den naturlige måde. Og vi har afsat 10 mio. kr. til formålet”, siger miljøminister Connie Hedegaard. Det er de jyske vandløb, som er i fokus. Det bliver ikke kun laksen, som får glæde af projekterne. Også beboere og besøgende i områderne vil kunne nyde nye naturoplevelser som følge af naturgenopretningsprojekterne. Og laksehandlingsplanen kommer ikke til at stå alene. “Jeg har besluttet at udvide habitatområdet ved Ribe Å. I dag er ca. 28 km af åen omfattet af habitatområdet, men med den supplerende udpegning lægger vi 20-25 km. oven i, som betyder, at vi kan lave en væsentligt øget indsats for at lave gode gyde- og opvækstområder for laksen i Ribe Å-systemet. Desuden er vi ved at forhandle et forvaltningsprojekt for snæblen – laksens meget sjældne fætter – på plads med de to sønderjyske amter, lodsejere og andre. Da de interessante områder er habitatområder, kan vi søge om medfinansiering hos EU, og vi forventer inden længe at søge om 90 mio. kr. til projekter i området”, siger Connie Hedegaard. Skov- og Naturstyrelsen har derudover indgået en aftale med Danmarks Center for Vildlaks om opbygning af et Formidlings- og Genbankcenter for laks. Centret vil fra april næste år være fuldt ud klar til at producere lakseyngel under højteknologiske forhold og efter meget høje veterinære standarder. Centret i Skjern er allerede så småt gået i gang med arbejdet. Forvaltningsplanen kan ses på http://www.skovognatur.dk/udgivelser/2004/87-7279-589-1/laks_handlingsplan.pdf Kilde: Pressemeddelelse fra Miljøministeriet af 1. december 2004