Regnbuer i Ansager å

Af: Niels Jørgen Høgsted Nielsen |
30/07/2002

Da jeg var til gedde cup i Skanderborg sø fik jeg at vide at der var sluppet en anselig mængde små regnbuer ud af et dambrug ved Ansager. Jeg kontaktede den ansvarshavende lokalrapportør Klaus Litten for at høre nærmere. Der fik jeg lidt mere info om åen og om det var rigtigt. Jimmy Jakobsen (lokal sandartfisker fra Skanderborg) og jeg tog den lange tur til Ansager for at fiske.Det var ikke forgæves. På 2 timer fik vi 14 fisk!
De var desværre alle meget små. De største var ca. 35cm.
Jeg fiskede tørflue og Jimmy fiskede med en kobberfarvet klokkespinner. Fiskene var mere interesseret i spinner end fluer. Så da vi skulle til at hjem havde Jimmy fanget de 11 af fiskene. Det skal da så siges at vi gik da det var ved at være det bedste tidspunkt for tørflue. Men alt ialt en meget god tur.