Så er der fisk

Af: Peter Siedentopp |
01/10/2002

Så er der fisk i Kongeåen.
Jeg gik det meste af formiddagen fra Jedsted Mølle dambrug og nedstrøms med orm – fangede et par fladfisk og mistede mange orm på skaller m.m. absolut ingen hug fra “ædelfisk”.
Da jeg nåede ned til det jeg kalder “laksestryget” fik jeg et godt hug hvor proppen blev trukket langt opstrøms. Et kort tilslag og fisken var kroget og efter en kort fight landede jeg en havørred på 62 cm og vel godt et par kilo.
Gik 50 meter tilbage og fiskede stykket igennem igen uden held – fortsatte og ca. 20 meter nedstrøms fangstpladsen fik jeg igen et godt hug – tilslag og fisk på en kort fight og fisken slog sig af. Den var samme størrelse men absolut mere blank. Se nu skulle man tro at hullet som ellers er ganske kort var generet nok til at evt. andre fisk ikke skulle have noget med orm at gøre – men nej.
Ca. 10 minutter efter havde jeg en lidt mindre havørred efter min orm mens jeg rullede ind så nu er der altså fisk i Kongeåen.