Så skete det (desværre): Pilotprojekt om Nationalpark i Nordsjælland er vedtaget

Af: Kim Holm Boesen |
21/11/2003

Nordsjælland bliver hjemsted for det femte pilotprojekt forud for etablering af danske nationalparker. Det blev besluttet på et møde 20. november mellem miljøminister Hans Christian Schmidt Frederiksborg Amt de berørte kommuner landbruget Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet. Parterne er blevet et enige om at gennemføre et pilotprojekt der omfatter Esrum Sø Grib Skov flere af de andre større statsejede arealer samt etablering af korridorer imellem arealerne. Korridorer er forbindelsesarealer der giver mulighed for både spredning af dyr og planter samt sikrer mulighed for rekreative passager. Korridorer skal søges etableret med størst mulig anvendelse af allerede fredede arealer arealer uden for almindelig omdrift og lign. Den nærmere afgrænsning af området for pilotprojektet herunder korridorernes udstrækning og karakter drøftes som led i projektet. Tidligere udpegede pilotprojekter er: Møn Mols Bjerge Lille Vildmose og Klithederne i Thy Linket nedenfor viser til Friluftsrådets vision om “Nationalpark Kongernes Nordsjælland” udarbejdet i februar 2003 af Friluftsrådets amtsbestyrelse i Frederiksborg Amt: http://www.friluftsraadet.dk/562 KILDE: Friluftsrådet Mit “desværre” bunder i at når man placerer en Nationalpark i et område med 1½ million indbyggere vil det helt sikker give en lang række sammestød. Som eksempel kan vi tage diskusionen om anvendelse af benzinmotor på Esrum sø. Vi lystfiskere kan være HELT sikre på at den bliver taget op igen med et forslag om forbud når Esrum sø skal indgå i Nationalparken.