Snart tid til gedderne

Af: Jan Hyllested |
04/11/2003

I søndags d.02. NOV. var jeg ude ved Gudenåen for at se om vinterpladserne til geddefiskeriet snart var fiskbare.
Det var de til en vis grad. Der er meget endnu men det var da muligt at fiske nogle steder.
Jeg fik to gedder og mistede én. Små gedder ganske vist men i Gudenåen kan den næste gedde veje 10 kilo så spændingen er altid stor når der er hug.
Jeg fik fiskene på spin-skalle på et nyt rig med propel foran. Den bliver spændene at prøve når det rigtigt er “geddetid”.
Jeg mødte for øvrigt to brødre som ud over at miste en gedde p.g.a. manglende forfang ( Det er jo også at bede om problemer når man fisker efter gedder uden forfang ) kun havde fået en lille gedde.
Den ene havde dog forrige søndag i Gudenåen nedstrøms Ulstrups fået en flot strømgedde på ikke mindre end 11 kg og 112 cm. Gedden havde hugget på et blink og havde en laks eller havørred på ca. 2 kg i maven !!!