Svigtende fangster af glasål formindsker igen udsætningen af sætteål i Danmark

Af: Kim Holm Boesen |
08/07/2005

Der er igen i år problemer med at skaffe sætteål til udsætning. Det skyldes svigtende fangster af glasål i Sydeuropa. Fiskeplejen har modtaget enkelte tilbud om køb af sætteål, men til en meget høj pris. På et afholdt fiskeplejeudvalgsmøde (§ 7) den 25. maj blev det besluttet at afsætte midler til at købe ål, selvom prisen på sætteål er steget markant. På grund af den høje pris vil mængden af sætteål blive reduceret i forhold til tidligere. I juni vil der komme nærmere besked om muligheden for at få ål til udsætning i søer i 2005. Seneste Nyt: Åleudsætninger i 2005 er forsinket til august måned Udsætninger af sætteål vil i år foregå efter sommerferien, både i søer og i marine områder. Leverandørerne, de danske åledambrugere, har i år fået glasålene meget sent til opfodring. Ålene kan derfor først opnå udsætningsstørrelsen på 3,5 gram i løbet af august måned. De meget små fangster af glasål, både i Sydeuropa og Asien, har medført en stigende efterspørgsel på glasål til dambrug fra især Asien. Priserne på glasål er steget flere hundrede procent, hvilket betyder at udsætningsmængden igen i år ligger på en tredjedel af hvad der tidligere har været til rådighed. Kilde: Nyhedsbrev fra www.fiskepleje.dk af 8. juli 2005