Torsk på Sydlangeland

Af: Jan Frandsen |
15/12/2003

Nu skulle der være mulighed for at fange sig en nytårstorsk selvom det har været
meget småt med torske-fangster ved kysterne i år. Torsken er efterhånden en nærmest
truet fisk selvom der sker lidt engang imellem.
Der fanges i øjeblikket pænt med mindre torsk på Sydlangeland i denne tid særlig strækningen mellem Dovns Klint og op mod Vognsbjerg. Jeg har selv fået en enkelt torsk ved Keldsnor Fyr. Torsken jager jo som bekendt tobis så de kan derfor også fanges på sandbund. Og så har jeg ladet mig fortælle at torsken fanges bedst ved skumringen så det skal prøves.