Brosme

Af: Steen Ulnits |
01/09/2002

Latinske Navn
(Brosme brosme)

Beskrivelse
En torskefisk, som af kropsbygning minder om langen. Fisken er sølvgrå og lever på store dybder op til 1.000 m længst ude i Nordatlanten. Glimrende spisefisk, som derfor efterstræbes af erhvervsfiskerne. Vægt op til 10 kg ved en længde af knap 1 m.

Fangstmetode
Da brosmen lever på meget dybt vand, er den en relativt sjælden gæst på lystfiskerens krog. Den tages i regelen som værdsat bifangst under fiskeri efter andre arter på lavere vand.

Fredning
Ingen officiel fredningstid.

Mindstemål
Ingen mindstemål.