Fjeldørred

Af: Steen Ulnits |
01/09/2002

Latinske Navn
(Salvelinus alpinus)

Beskrivelse
Rødingen er en eksklusiv koldtvandsfisk, der forekommer hele vejen rundt om Nordpolen. Den findes ligeledes som såkaldt „relikt” – som levn efter sidste istid – i en række sydlige søer i såvel Alperne som på de Britiske Øer.På dansk kaldes rødingen for “fjeldørred”, hvilket er et misvisende navn. Fjeldørreden er nemlig ikke nogen ørred, men en vaskeægte røding med lyse pletter på en mørk baggrund. Ørreder har omvendt mørke pletter på en lys baggrund.Som ørreden findes også rødingen i såvel en vandløbsform som en sølevende og en havvandrende form. Rødingen, der har fået navn efter gydedragtens smukke røde farver, kan veje op til mere end 10 kg for storrødingen og ishavsrødingens vedkommende.

Fangstmetode
Rødingen er en typisk koldtvandsfisk, der om sommeren søger ud på dybt og dermed køligt vand. Omvendt kan den om vinteren træffes umiddelbart under isen, hvor den ofte er ganske aktiv.Populær sportsfisk i Grønland, hvor den havvandrende røding fanges på såvel spin som flue.

Fredning
Ingen officiel fredningstid.

Mindstemål
Ingen officiel mindstemål.