Helt

Af: Steen Ulnits |
01/09/2002

Latinske Navn
(Coregonus laveratus)

Beskrivelse
Helten er som stallingen en laksefisk, der imidlertid foretrækker mindre hurtigt strømmende vand. Den er en dårlig springer, der ikke kan forcere selv små hindringer.Helten trækker gerne ud i brakke fjorde for at æde sig større, end den kan blive i ferskvand. Således findes en stor bestand i såvel Gudenåen som Tange Sø og Randers Fjord. Fisk over kiloet regnes for store.

Fangstmetode
Heltens karakteristiske overbid indikerer, at den søger sin føde ved bunden. Den bedste måde at fange den på er da også medefiskeri med orm på små kroge. Fluefiskeren har dog en chance for at fange den ved de lejligheder, hvor massive klækninger af dansemyg lokker fiskene op til overfladen.

Fredning
1/11 – 31/1 i ferskvand. I saltvand: 1/11 – 31/1 overalt. I Nissum Fjord 1/10 – 31/3. Ringkøbing og Stadil fjord 1/11 – 29/2)

Mindstemål
36 cm. (I Ringkøbing Fjord: 34 cm.)