Hestemakrel

Af: Steen Ulnits |
01/09/2002

Latinske Navn
(Trachurus trachurus)

Beskrivelse
Trods navnet er hestemakrellen ikke i familie med den almindelige makrel. Navnet er nedsættende – i lighed med hesterejens navn – idet hestemakrellens kød er af langt ringere kvalitet end den rigtige makrel.Hestemakrellen kendes let på de store skæl, der sidder i to rækker på hver sin side af den krumme sidelinje. Hestemakrellen forekommer spredt i danske farvande og har sin største udbredelse i Sydatlanten og Middelhavet.

Fangstmetode

Fredning
Ingen officiel fredningstid.

Mindstemål
15 cm.