Knude

Af: Steen Ulnits |
01/09/2002

Latinske Navn
– Ferskvandskvabbe (Lota lota)

Beskrivelse
Knuden er den eneste ferskvandslevende torskefisk. Dens skægtråd afslører slægtskabet med de ellers saltvandslevende torskefisk. Ofte kaldes knuden for “ferskvandskvabbe” på grund af sit kvabbe-lignende udseende.Som de øvrige torskefisk holder også knuden af koldt vand. Det ses af, at den vælger at gyde, når vinteren er på sit højeste og vandtemperaturen på sit laveste. Ofte sker gydningen altså under isen. Da samles knuderne i store flokke på dybt vand, hvor gydningen er en slags “bunkebryllup” med mange deltagere.Knuden, som er en glubsk rovfisk, kan i vor del af verden veje op til 10 kg.

Fangstmetode
Knuder er typisk nataktive fisk, der søger skjul og mørke i dagtimerne. Det er altså dødfødt at fiske knuder i højt, klart solskin midt på dagen. Man må i stedet ty til natfiskeri – med naturlig agn på krogen.Isfiskeri er populært, når ellers vinteren tillader det.

Fredning
Ingen officiel fredningstid.

Mindstemål
Ingen officiel mindstemål.