Kuller

Af: Steen Ulnits |
01/09/2002

Latinske Navn
(Melanogrammus aeglefinus)

Beskrivelse
Det latinske navn fortæller om kullerens karakteristiske sorte plet over og bag brystfinnen. Kulleren er en fisk, som kan blive op til 1 m lang ved en vægt af over 10 kg. Imidlertid er kuller større end et par kilo sjældne.

Fangstmetode
Da kuller primært forekommer langt til havs, er den en sjælden og tilfældig gæst på lystfiskerens krog. Det er imidlertid en glimrende spisefisk, som derfor er genstand for et stort erhvervsfiskeri på begge sider af Nordatlanten.

Fredning
Ingen officiel fredningstid.

Mindstemål
30 cm. i Nordsøen, herunder Limfjorden og Ringkøbing Fjord. 27 cm. i Skagerak og Kattegat.

Opdateret 15.02.2023