Kulmule

Af: Steen Ulnits |
01/09/2002

Latinske Navn
(Merluccius merluccius)

Beskrivelse
Kulmulen er en lille og langstrakt torskefisk, som har fået navn efter sin sorte mund- og gællehule. Den kendes let fra torsken på sine to i stedet for tre klart adskilte rygfinner samt den manglende skægtråd. Munden er tæt besat med spidse tænder, som den bruger til at fange og fastholde sild og brisling med.

Fangstmetode
Da kulmulen sjældent bliver større end 40 cm i de indre danske farvande, fiskes der ikke målrettet efter den. Kulmuler, der lever langt til havs på dybder op til 300 m, kan imidlertid blive op til 1 m lange og mere end 10 kg tunge. De er da et attraktivt bytte for såvel sportsfiskere som erhvervsfiskere – dertil glimrende spisefisk.

Fredning
Ingen officiel fredningstid.

Mindstemål
27 cm i Nordsøen, herunder Limfjorden og Ringkøbing Fjord. 30 cm i Skagerak/Kattegat.

Opdateret 15.02.2023