Lange

Af: Steen Ulnits |
01/09/2002

Latinske Navn
(Molva molva)

Beskrivelse
Langen Molva molva er i højere grad end torsken knyttet til bunden, og velkendt er dens forkærlighed for gamle skibsvrag, som den ynder at gemme sig i. Langen jager nemlig ikke frit som de øvrige torskefisk, men ligger i stedet på lur efter sit bytte.Langen er ikke blot en meget stærk fisk – den kan også blive ganske stor. Den vides at kunne blive mere end 30 kg tung ved en alder af omkring 20 år. Og store langer er ikke nær så sjældne som store torsk. Det skyldes, at langen i regelen opholder sig på steder, hvor der ikke kan erhvervsfiskes. Den er således „fredet” af sine omgivelser.Langen vandrer kun i gydetiden. Ellers holder den trofast til på det vrag eller stenrev, den har fundet frem til. Her er det en kendt sag, at fanger man én stor lange, så er alle langer på stedet store. Langen er nemlig en udpræget kannibal, der gerne æder mindre artsfæller.

Fangstmetode
Langen er en grådig fisk, der hugger langt hårdere end torsken. Det er samtidig en uhyre stærk fisk, som byder lystfiskeren på en hård kamp. Ofte når den at slynge halen om en genstand på bunden, og da er den fisk tabt. Det samme sker, hvis den får viklet linen om dele af vraget.Langen tages ofte som bifangst under torskefiskeri over vrag, men vil man fiske målrettet efter store langer, skal der ankres op over gode vrag og fiskes med kraftigt grej og bundsnøre agnet med hele småfisk.

Fredning
Ingen officiel fredningstid.

Mindstemål
Ingen officiel mindstemål.