Løje

Af: Steen Ulnits |
01/09/2002

Latinske Navn
(Alburnus alburnus)

Beskrivelse
Løjen er en lille skallelignende fisk, som lever frit i vandet i større søer. Her træffes den fortrinsvis nær kystzonen, hvor gydningen finder sted i maj-juni. Løjen gyder i samlet flok og fortrinsvis på steder med hård og stenet bund – gerne pynter og næs.Løjen vokser langsomt på en diæt af dyreplankton og klækkende insekter såsom dansemyg. Den bliver sjældent større end 20 cm, og de fleste løjer er da også mindre end 10 cm. Da løjen i regelen forekommer talrigt, er den en meget vigtig byttefisk for søens større rovfisk

Fangstmetode
Der fiskes ikke efter løjer med stang og line i Danmark.

Fredning
Ingen officiel fredningstid.

Mindstemål
Ingen officiel mindstemål.