Lubbe

Af: Steen Ulnits |
01/09/2002

Latinske Navn
(Pollachius pollachius)

Beskrivelse
Sejens nære slægtning, lubben Pollachius pollachius, bliver kun sjældent større end 10 kg. Men ellers minder sej og lubbe så meget om hinanden, at de ofte forveksles.En god huskeregel peger dog på en karakteristisk forskel, nemlig at sejen har en ret sidelinje, mens lubben har en krum. Huskeregelen går på, at der er “e” i både “sej” og “ret”, mens der er “u” i både “lubbe” og “krum”.Sejen kan dog også genkendes på sin mere muskuløse kropsform. Lubben er mere plump af kropsbygning. Begge har de store øjne, som vidner om et godt syn.

Fangstmetode
Som sejen kan også lubben træffes i alle vanddybder. Lubben er dog mere tilknyttet bunden end sejen og er i det hele taget på mange måder en mellemting mellem torsk og sej. Træffes gerne på stenrev, hvor den lever sammen med to nære slægtninge – torsk og lange.Der fiskes sjældent målrettet efter lubber, og de fleste tages da også som kærkomne bifangster under fiskeri efter torsk. Som tilfældet også er med sejen, så foretrækker lubben ofte en lille ophænger frem for en stor pirk.

Fredning
Ingen officiel fredningstid.

Mindstemål
I Nordsøen, herunder Limfjorden og Ringkøbing Fjord: 30 cm