Rimte

Af: Steen Ulnits |
01/09/2002

Latinske Navn
(Leuciscus idus)

Beskrivelse
Rimten kan blive op til 4 kg tung og er dermed den største af vore skallearter. Den kaldes ofte for “strandkarpe”. Rimten er nemlig en vandrefisk, der gyder i vandløb og har sin opvækst i brakvand, hvor føden er rigelig.Rimten gyder om foråret sine klæbrige æg i strømmende vand over grus og stenbund. I havet vandrer de voksne fisk meget omkring i mindre flokke og vokser hurtigt på en diæt af især snegle, muslinger og krebsdyr. Store rimter går dog over til en endnu mere nærende kost bestående af småfisk og fiskeyngel.Vinteren tilbringes altid i ferskvand, da rimten ikke tåler kombinationen af lav vandtemperatur og høj saltholdighed.

Fangstmetode
Rimten kan fanges ved medefiskeri med små orm på krogen, når fiskene er gået op i ferskvand for at gyde. Fluefiskeren, der serverer små fluer for fisk, som er observeret i kystnært vand, scorer tilsvarende godt i brakvand.

Fredning
Ingen officiel fredningstid.

Mindstemål
Ingen officiel mindstemål.