Sankt Petersfisk

Af: Steen Ulnits |
01/09/2002

Latinske Navn
(Zeus faber)

Beskrivelse
Sankt Petersfisk forekommer naturligt i Middelhavet og den østlige del af Nordatlanten. Det er en karakteristisk udseende dybhavsfisk, der hvert år optræder spredt i danske farvande.Der er tale om en sammentrykt fisk med en meget dyb krop og en stor, sort plet på hver side. Den har fået sit navn, da pletterne efter sigende skulle være fingeraftryk efter selveste Sankt Peter, der som bekendt var fisker af erhverv.

Fangstmetode

Fredning

Mindstemål