Slethvarre

Af: Steen Ulnits |
01/09/2002

Latinske Navn
(Scophtalmus rhombus)

Beskrivelse
Slethvarren er en nær slægtning til pighvarren, som den ofte forveksles med. Den er dog væsentligt mindre og mere aflang af kropsform. Dens føde består overvejende af diverse bunddyr – i mindre omfang småfisk. Som pighvarren er den meget velsmagende, men mangler dennes karakteristiske benknuder og imponerende tandsæt

Fangstmetode
Slethvarren kan fanges de samme steder som pighvarren – dog bedst på mere blød bund og med lidt lettere grej. Orm er bedre end småfisk til slethvar.

Fredning
Ingen officiel fredningstid.

Mindstemål
30 cm i Bælterne og Nordsøen.

Opdateret 15.02.2023