Smelt

Af: Steen Ulnits |
01/09/2002

Latinske Navn
(Osmerus eperlanus)

Beskrivelse
Smelten er med sin fedtfinne en lille laksefisk, der er i familien med den langt nordligere lodde. I modsætning til lodden, som lever hele sit liv i havet, er smelten knyttet til ferskvand eller brakvand.Smelten bliver sjældent kun undtagelsesvis større end 15 cm i ferskvand og 30 cm i brakvand. Den er derfor uden interesse for sportsfiskeriet. Til gengæld er den en uhyre vigtig fødefisk, hvor den forekommer. Da der er tale om en udpræget koldtvandsfisk, træffes den kun i store og dybe søer.

Fangstmetode
Kommer i løbet af kort tid.

Fredning
Ingen officiel fredningstid.

Mindstemål
Ingen officiel mindstemål.