Sømrokke

Af: Steen Ulnits |
01/09/2002

Latinske Navn
(Raja clavata)

Beskrivelse
Sømrokken er den almindeligste rokke i vore farvande. Den har en lidt sydligere udbredelse end den store skade, og den bliver ikke nær så stor – sjældent over 5 kg. Der kendes dog til fisk på op mod 20 kg.Sømrokken kendes bedst på sine mange uregelmæssige torne på ryg og hale. De sidste kan være farlige, når fisken landes og slår vildt om sig med den lange tornebesatte hale. Farven på rygsiden varierer som hos skaden så meget, at den ikke kan bruges til artsbestemmelse.

Fangstmetode
Sømrokken er som nævnt meget mere almindelig end skaden, men alligevel fiskes der sjældent målrettet efter den. De allerfleste tages på bundsnøre som bifangst under fiskeri efter andre arter.

Fredning

Mindstemål