Søørred

Af: Steen Ulnits |
01/09/2002

Latinske Navn
(Salmo trutta lacustris)

Beskrivelse
Søørreden tilhører samme art som havørred og bækørred. Den kan veje op til 10 kg, men bliver sjældent større end det halve.Søørreden forekommer kun i et fåtal danske søer, idet den kræver koldt vand med et højt iltindhold. Til de mest kendte østjyske søer med en naturlig ørredbestand hører Hald Sø, Salten Langsø, Mossø og Glenstrup Sø. Også den nordsjællandske Esrum Sø har en bestand

Fangstmetode
Fiskenes krav til koldt og iltrigt vand gør, at man sjældent træffer dem i overfladen. Vil man fange søøred i Danmark, må man i dybet efter dem. I tiden umiddelbart efter en eventuel isgang kan fiskene dog træffes i overfladen.Trolling med blink og woblere er det mest effektive. I sommertiden findes søørreden udelukkende i springlaget, der liggere flere meter nede i vandlaget.

Fredning
16. november – 28. (29.) februar i ferskvand.

Mindstemål
40 cm.

Opdateret 15.02.2023