Tunge

Af: Steen Ulnits |
01/09/2002

Latinske Navn
(Solea solea)

Beskrivelse
Tungen er almindelig i Nordsøen, hvor den forekommer på leret og sandholdig bund på dybder op til 50 meter. Tunger trækker ind på 5-10 meter vand for at gyde i april-maj. Føden består af børsteorm, krebsdyr og mindre muslinger, som findes om natten.Tungen bliver ikke stor – kun sjældent større end 50 cm. Til gengæld er den tyk af en fladfisk at være og dertil en højt estimeret spisefisk, som efterstræbes ivrigt af erhvervsfiskeriet. De fleste fisk, som fanges, måler 25-35 cm.

Fangstmetode
Da tungen er udpræget nataktiv, skal den nødvendigvis fiskes i døgnets mørke timer. Den er lettest at komme i kontakt med fra båd, men langs den jyske vestkyst findes flere steder, hvor tungen træffes på kastehold fra land. Bundsnørefiskeri i forsommernætter kan da være produktivt.

Fredning
Ingen officiel fredningstid.

Mindstemål
24,5 cm.