Agersø

Øen der løber nord syd og adskilles fra Sjælland af det dybe Agersø Sund. Øen har bortset fra 3 gode fiskepladser et imponerende fugleliv.


1. Helleholm længst mod syd op i byen fra færgen og mod venstre på vejen paseres plads 2 knæet et det sidste 90 graders sving inden det sidste stykke. Et rev der især i sommertiden kan være rigtig godt.


2. Knæet har forholdsvis god dybde og til tider mange fisk især forår, men også sommer hvor fedtemøj kan gøre fiskeri umuligt.


3. Egholm Flak længst mod nord fremragende ørredvand. fra færgen køres op i byen og til højre ved gadekæret fortsættes ud til enden hvor der er parkeringplads. Der gås til højre mod Agersø Sund forbi den lille og helt ud til sundet. De første 300 m mod nord har nogle badekar som bør prøves. Så kommer et langt stykke med fladvand og blæretang, der dog kan give fisk med fluestangen. På spidsen kan der vades et godt stykke ud hvor der fiskes over det dybe vand til venstre altså nord – her er mange ørred og en del torsk om aftenen.

Yderligere info
Fangstrapporter
Ingen indlæg fundet
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Carsten Bernt
På landevejen mellem Næstved og Skælskør drejes lige før Skælskør mod Stigsnæs. På vejen paseres Holten en fremragende forårs og hornfiskeplads for enden ligger færgehavnen. Det er en god ide at bestille plads både ud og hjem. Bestilling: Tlf: 58 19 53 11.
Reporter : Carsten Bernt
E-mail : dsl7651@vip.cybercity.dk