Dronningborg Bredning

Fiskepladsen ligger ved Tjærby tæt ved Randers by. Et stort og meget lavvandet område, der huser mange fisk, men som er vanskelig at befiske pga. tæt bevoksning. Bredningen kræver en fladbundet båd som ikke stikker dybt. Rigtigt godt aborrefiskeri på de åbne pletter samt mulighed for gedder nær sivene.

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Leif Bargmann
<P>Fra Randers køres ad Udbyhøjvej mod Dronningborg. Umiddelbart før Dronningborg drejes til højre ad Tjærbyvej mod Tjærby. Ca. 100 meter efter den store gård på højre hånd i Tjærby drejes til højre ad lille vej (Tjærbyvej) mod fjorden. Følg denne vej til fjorden og hensigtsmæssig parkering på vejen. Der spadseres via markhegn til fjorden.</P>
Reporter : Leif Bargmann
E-mail : bargmann@privat.tdcadsl.dk
Jeg er en ungdommelig fyr på 62 år der selvfølgelig er interesseret i lystfiskeri. Jeg fisker for det meste i Put & Take men også en hel del i Gudenåen. Havfiskeri er også min store interesse. Jeg er mest spinnefisker men tager ofte en tur med kutter. men vil her i foråret træne med fluefiskeri. Det har fået min interesse når man ser at disse tit får flere fisk !!Har I nogle gode idéer - skriv en mail (bargmann@privat.tdcadsl.dk)Jeg er medlem af Støvring/Mellerup Idrætsforenings Lystfiskerafdeling..