Sunds Sø

Søen er på 125 ha og ret lavvandet med det dybeste sted på 3,5 meter og gennemsnitlig ca. 2 meter. Man må max. fiske med 2 stænger og der må kun anvendes levende agn fra Sunds sø. Fiskeri fra søbreden på fredet område er tilladt såfremt det ikke er til gene for badelivet i søen. fiskeri fra båd skal foregå min. 60 meter fra bredden. Der må ikke anvendes nogen form for motor. Fiskekortet købes i sunds grillen på Thorupvej 2 i Sunds. 97144161. Dagkort koster 100 kr. Årskort koster 225 kr og gælder fra 1/1 til 31/12.

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Jesper Eriksen
Ad vej 12/34 (Herning-Viborg) mod Viborg. Ca. 8 km nord for Herning i Sunds drejes mod søen. Færdselskort (1:200.000) 6 (G18) og Topografisk kort (1:100.000) 20 (A6)
Reporter : Jesper Eriksen
E-mail : esox@wanadoo.dk
Jeg er en fiskenørd på 22 år jeg er udlært som vvs rørsmed.Jeg har fisket siden jeg kunne løfte en fiskestang.Jeg fisker efter alt med finner men mest karpe/medefiskeri i sommerhalvåret og geddefiskeri om vinteren. Jeg sidder i bestyrelsen i Randers sportsfiskerklub.Nogle af mine pr. rekorder:Aborre 2 025 kg - Gedde 12 2 kg - Sandart 3 325 kg - Skalle 1 207 kg - Skælkarpe 9 25 kg - Spejlkarpe 9 25 kg - Suder 3 1 kg - og mange flere.....