Hansted Å

Hansted Å

Hansted å er en dejlig å med mange fisk i alle størrelser – især regn- bæk- og havørreder er der en fin bestand af. Der kan også fanges gedder og ål.
Hansted Å

Nørreå (Mølby – Tingvad Bæk)

Nørreå er god til fluefiskeren. Der må kun fiskes med kunstagn med åletatning som undtagelse. Bækørred er totalfredet fra Mølby og til Slevad bro. Sæsonen løber fra 1. April til 1. November. Der findes store stallinger på op til lidt over 1/2 m. God åstrækning uden...
Ribe Vesterå (Ribe – Kammerslusen)

Ribe Vesterå (Ribe – Kammerslusen)

Ribe Vesterå har en opgang som gør at den ligger i Danmarks absolutte top 5 når man kigger på opgangsfisk. Det er et noget vanskeligt åløb at gennemfiske – man skal bl.a. kende de lokale tidevandstabeller godt inden man tager på fisketur. Fiskeriet efter...
Omme Å (Sønder Omme)

Omme Å (Sønder Omme)

Åen er her meget snoet, og der kræves medlemsskab af Sdr. Felding Sportsfiskerforening, som også giver adgang til Skjern Å. Det er et flot stykke vand med en smuk natur og fritgående køer. På det her stykke af Omme å er der mange ål, og utroligt mange stallinger. Og...
Hansted Å

Fladså (Mogenstrup Kro og nedstrøms til betonbro)

En herlig å med mange havørredder og bækørredder. Dette stræk går fra Mogenstrup kro og ca. 2 km nedenstrøms til næste bro. Varierende dybder – så pas på sokkerne. Fiskeriet foregår med spinner opstrøms, en teknik der skal indøves i det smalle løb, men det er...