Egebjerggård

Egebjerggård

Egebjergård er en af nordfyns bedste pladser når det gælder havørreder som kommer trækkene fra Æbelø. I 2002 blev der fanget en havørred på 7,5 kilo. Fiskeriet er godt når vinden er syd/øst. Selve fiskestedet består af stenmoler ud i vandet. Bunden varierer meget...
Als Odde

Als Odde

Ved Als Odde møder Mariager Fjord Kattegat. Sejlrenden er smal og strømmen derfor stærk. Der er gode muligheder for både havørred og skrubber. Der kan vades langs sejlrenden også flere kilometer mod øst og nord. Længst ude ligger et lille stenrev som ofte holder fisk....
Skjoldnæs, Ærø

Skjoldnæs, Ærø

Stor vanddybde tæt mod land. Stenet kyststrækning med flere rev. Stærk vind fra vest og syd kan give uklart og grumset vand. I så tilfælde prøv da at fiske fra Næbbet på nordsiden af odden. Fiskeriet foregår ved fyret og syd på. Bunden består fortrinsvis af sten...
Skjoldnæs, Ærø

Egerup

Egerup er meget kendt kystplads på vestsjælland hvor der kan fanges havørred, torsk, hornfisk i maj, lidt skrubber, og der kan også tages multer hvis man fisker med det rigtige. Havørrederne tages hovedsageligt om foråret og efteråret hvor der kan gøres store...
Ørnereden

Ørnereden

Ørnereden er kendetegnet ved god afveklsende bund med en fornuftig vanddybde helt inde. Fiskeriet foregår i læ af skrænterne. Fiskeriet er bedst i vestlige vinde. Østlige vinde giver hurtigt uklart vand.