Spodsbjerg

Kanebjerg, Sj. Odde

Mange sten. Fisk på begge sider af ståltrådshegnet ca. 25 meter til hver side. Stærk vestlig og nordvestlig vind er bedst (fralandsvind).
Spodsbjerg

Bjørndrup/Årnakke

Ved første øjekast en lang og lige kyststrækning, der ikke virker særlig spændende. Der er store områder med sandbund og spredte græsbælter. Enkelte områder med sten og blæretang. Vandet er forholdsvis dyb og de høje skrænter langs stranden gør her fluefiskeri til en...
Spodsbjerg

Kongsøre Næbbe

Benyt waders. Der kan vades rimeligt langt ud, men dette er ikke absolut en nødvendighed. Kongsøre Næbbe er et godt stræk, og der kan fiskes hele vejen rundt langs Næbbet, hvor der er afvekslende bundforhold med spredte muslingebanker. Især vinterfiskeriet på...
Spodsbjerg

Kredslejerstykket

Ved lavvande er det en fordel at benytte waders – ellers skal man passe på ikke bare at vade ud da fiskene ofte kommer meget langt ind her. Der er godt fiskevand efter havørreder på begge sider af kredslejren. Du kan også opleve et fantastastisk fint fiskeri...