Hollænderskoven, Præstø Fjord

Hollænderskoven, Præstø Fjord

Hollænderskoven ejet af Nysy Gods. 4 km lavvandet kystlinie i Præstø fjord. Brakvands fisk. Waders anbefales, da der er langt ud til dybdekurverne langs det meste af kystlinien.
Hollænderskoven, Præstø Fjord

Ordrup Næs

Meget spændende fiskeplads med både rev og egen lille bugt. Revet, som er lidt vestenvinds-følsomt, er klart det mest fiskede. Start fiskeriet ved de store sten og fisk videre ud på revet. Vadestav bør benyttes. Ved lavvande skal der spinnes hurtigt og med let grej....
Hollænderskoven, Præstø Fjord

Stenodde

Rigtig gode forhold for ørred. Der er mange sten og flere steder med små stenhøfter og ålegræsbælter. Der er ca 1,5-2 km dejligt vadefisketerræn. Vanddybden er ikke så stor. Vel nok en af Tåsinges bedste havørred pladser. Respekter de lokales ejendomsret!, da det kan...
Hollænderskoven, Præstø Fjord

Støvring Dæmningen

Ved Støvring Dæmningen er der et stykke at gå fra parkeringen til fiskepladsen. Hvis det har regnet meget er der uhyggelig pløret. Du går langs fjorden til du finder et sted hvor du kan komme helt ned til vandet gennem en masse siv. Fiskeriet er bedst i foråret og med...