Grisetåodde

Grisetåodde

Der er mange hornfisk i sæsonen og der fanges hvert år havørred i hornfiskesæsonen. Stedet er godt til havørred om sommeren, da der er dybt og strømmende vand.
Hellehavns Nakke

Hellehavns Nakke

Waders nødvendige. Rimelig varieret bund med en del kridtpynter. Fralandsvind fisker bedst (sydlig vind). Pladsen giver mange hornfisk fra starten af maj måned. Havørredfiskeriet er klart bedst forår og efterår, men der kan være godt allerede fra midten af januar. I...
Hellehavns Nakke

Stinesminde

Der kan fiskes på begge sider af den lille by. Mod øst findes lavt vand og derfor er vadefiskeri at foretrække. Mod vest er der også tale om lavt vand og vadefiskeri, men der bliver markant dybere længere fremme.
Hellehavns Nakke

Hov Fyr

Hænger sammen med Hov Nordstrand. Afvekslene bund med store sten og dybt vand. Langt stræk på nordspidsen af Langeland. Personligt kan jeg bedst lide stykket fra fyret og sydpå. Chance for stor ørred. Vaders kan godt undværes.
Hellehavns Nakke

Agersø

Øen der løber nord syd og adskilles fra Sjælland af det dybe Agersø Sund. Øen har bortset fra 3 gode fiskepladser et imponerende fugleliv. 1. Helleholm længst mod syd op i byen fra færgen og mod venstre på vejen paseres plads 2 knæet et det sidste 90 graders sving...