Sinebjerg

Sinebjerg

Dette stræk er relativt lavtvandet så waders er helt klart en fordel. Bunden er blandet med både sand- og ålegræsbanker. Dog en del steder med udelukkende sandbund. Selve strækket er ca. 1 km langt.
Sinebjerg

Traneodde

Traneodde er en meget langt rev, som går direkte ud fra kysten ca. 200 meter lige ved fyrtårnet. Fisker godt især om sommeren. Du kan gå hele vejen ud på muslingerevet. Fisk på begge side af revet. Der kan stå mange GARN om sommeren.
Asaa

Asaa

Det er en lystbådehavn. Man kan vade ud lige ud til sejlrenden. Den bedste side er ved nordre mole. Der kan man kaste langs sejlrenden.
Sinebjerg

Alrø Dæmningen

Lavvandet område, der i vinterhalvåret og de tidlige forårsmåneder kan være en rigtig god havørredplads. Fra sidst i april og et stykke hen i maj er det dog hornfiskene stedet er berømt for.
Sinebjerg

Emmerbølle

Emmerbølle strand er en mindre kendt fiskeplads, men alligevel rimelig. Pladsen er mere til flue- eller bobleflådsfiskeri. Og da der ikke er så dybt er den mere til sommerfiskeri, men vær opmærksom på badegæster fra campingpladsen. Enten skal man gå ca. 800 meter...