93 søer og vandløb med frit fiskeri

Af: Jimmy Pajbjerg |
25/05/2002

Preben Ellefsen, der er formand for SU (Sjællandske Sports og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg) har skrevet til alle sjællandske amter og kommuner, da mange børn bruger for megen tid foran TV og computer og derfor bliver fremmedgjorte overfor naturen.En forudsætning for at blive lystfisker vil i mange tilfælde være, at børn får mulighed for at fiske i nærmiljøet, men ofte er det således, at man ikke må fiske i de søer og vandløb, der ligger i cykelafstand fra bopælen.Gennem lystfiskeri får børn gode naturoplevelser, fremmedgjortheden overfor naturen forsvinder, børnene holder sig fra gaden, vold, stoffer og alkohol. Endvidere får børnene viden og forståelse for komplicerede økologiske sammenhænge, bla. forurening, som man senere skal tage kvalificeret stillingtagen til.Disse argumenter har bevirket, at alle sjællandske amter og kommuner har svaret på Preben Ellefsen?s henvendelse, og resultatet blev over al forventning. Ikke mindre end 93 søer og vandløbsstrækninger er åbnet for fiskeri. Nogle steder må alle fiske, andre steder er det kun børn eller kommunens borgere eller børn bosat i kommunen.De mange frigivne vande kan ses på SU?s hjemmeside: http://www.fiskeren.dk under det link, der hedder Junior i SU. Her er de enkelte kommuner og amter ordnet alfabetisk. Så nu er der mange steder mulighed for at fiske i nærmiljøets søer og vandløb, hvilket forhåbentlig vil gøre mange børn interesseret i lystfiskeri.