Antibiotika i hav- og dambrug

Af: Dan Ingemann |
19/05/2004

Ejere af dam- og havbrug har nu – i lighed med ejere af svine- og kvægbesætninger – mulighed for at lave en såkaldt sundhedsrådgivningsaftale med en dyrlæge. Aftaler om sundhedsrådgivning betyder regelmæssige dyrlægebesøg og en mere systematisk rådgivning, der gerne skal føre til bedre sundhed og et lavere medicinforbrug. Hidtil har dam- og havbrugere kunnet få udleveret medicin til 10 dage. Har de en sundhedsrådgivningsaftale kan de få medicin til 35 dage.


Reglerne for sundhedsrådgivningsaftaler for f. eks. dam- og havbrug, også kaldet akvakulturanlæg, svarer overordnet set til de aftaler, der også kan laves for svine- og kvægbesætninger. En vigtig forskel er kravet til antal af besøg. For akvakulturanlæg kræves 6 årlige rådgivningsbesøg mod 12 i svine- og kvægbesætninger.På traditionelle dambrugs- og havbrugsbedrifter, skal de fire af besøgene ligge i perioden april til august, fordi det er i den periode, fiskene oftest bliver syge.På yngeldambrug og i ålebrug er der oftere sygdom i vintermånederne, og derfor er der her mulighed for at søge om dispensation til at lægge besøgene i en anden periode end april til august.Hvis et brug ikke har fisk på bruget hele året, er der mulighed for at få dispensation fra kravet om de 6 årlige rådgivningsbesøg.Reglerne for sundhedsrådgivningsaftaler for akvakulturanlæg findes i Bekendtgørelse nr. 299 af 29 april 2004 om sundhedsrådgivningsaftaler for akvakulturanlæg.Kilde: FVM´s ExternForum nr. 19/maj 2004.Fiskeringen finder, at i lighed med medicineringsproblemerne i det ikke-økologiske svine- og kvægbrug, vil dette medføre en mere ureguleret anvendelse af antibiotika, hvilket er et stort problem i forbindelse med vandmiljøet, da antibiotikaerne udledes meget hurtigt til naturen, når det opløses i vand.