Danske søfisk skal skrives i mandtal

Af: Jimmy Pajbjerg |
06/02/2011

Et nyt projekt skal indsamle oplysninger om, hvad lyst- og fritidsfiskere får på krogen og i garnet i de danske søer. Formålet er at få mere viden om fiskebestandene, og projektet er en del af handlingsplanen for fiskeplejen i 2011, hvor der i alt er afsat 38 millioner kroner. Pengene kommer fra salg af fisketegn.


  


Et nyt projekt skal indsamle lystfiskerhistorier fra de danske søer. DTU Aqua ønsker nemlig at samle og sammenskrive den eksisterende viden om fiskene i de enkelte danske søer i en let tilgængelig “søhåndbog”. Det sker, fordi de økologiske sammenhænge i søer er komplicerede, og viden om konkrete søers tilstand og fiskebestand mange steder er mangelfuld. Projektet er et blandt flere i den nye Handlingsplan for Fiskeplejen i 2011, som fødevareminister Henrik Høegh nu offentliggør.


“Idéen med det konkrete projekt fra DTU Aqua er at supplere den viden, som biologerne ligger inde med, med indsamling af fangststatistik og andet fra sportsfiskere, som kan bidrage med værdifuld information om “deres” søer. Sidste år viste en undersøgelse, at lyst- og fritidsfiskeri både giver gode oplevelser og penge i statskassen i form af overnatninger, privatforbrug og arbejdspladser, og de konkrete projekter i handlingsplanen for 2011 bakker op om en fortsat positiv udvikling på området for både fisk, fiskere og resten af samfundet”, siger fødevareminister Henrik Høegh.Den hidtidige fiskepleje har nået gode resultater i arbejdet med blandt andet fiskebestande og vandløbenes tilstand. I 2011 fortsætter arbejdet med Fiskeplejen, der er finansieret af i alt 38 millioner kroner fra det fisketegn, som lyst- og fritidsfiskerne betaler.
Tilrettelæggelsen og udførelsen af fiskeplejen sker i tæt samarbejde med relevante organisationer.Organisationerne, der har været med til rådgivning om handlingsplanen er: Danmarks Sportsfiskerforbund, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Dansk Amatørfiskerforening, Dansk Fritidsfiskerforbund, Danmarks Fiskeriforening og Dansk Kystfiskerforening. Desuden har Landbrug & Fødevarer, Dansk Akvakultur, Danmarks Naturfredningsforening, Kommunernes Landsforening og Naturstyrelsen været med til rådgivning om Handlingsplanen.


 


Kilde: DTU, Aqua