Elfiskeri i Skjern Å

Af: Jimmy Pajbjerg |
23/11/2009

Igen i år kan du overvære elfiskeriet efter laks i Skjern Å samt besøge Dansk Center for Vildlaks der holder åbent hus. Det sker søndag den 6. December og der mødes kl. 13.00 på parkeringspladsen ved udstillingen “Livet i åen” på Ånumvej 163 A, mellem Skjern og Borris. Her bliver der solgt billetter til arrangementet, hvorefter deltagerne bliver budt velkommen, og får oplyst hvor elfiskeriet foregår. Derefter køres til åen, hvor du kan overvære elfiskeriet og se på fangsterne.


Efter elfiskeriet køres tilbage til lakseopdrættet på DCV, Ånumvej 163, mellem Skjern og Borris, hvor laksene fra dagens fangst modtages og mærkes. Der bliver holdt foredrag om, hvad man arbejder med på DCV samt efterfølgende rundvisning, og der kan købes kaffe, øl, vand og lidt til maven….  


Prisen for at deltage i arrangementet er 50 kroner for voksne, børn under 15 år kommer med gratis. Der udtrækkes præmier på billetterne, og der afholdes amerikansk lotteri med fine præmier. Overskuddet fra dagen går ubeskåret til udsætninger af laks i Skjern Å-systemet.


 


Fangsterne af laks i Skjern Å systemet har i 2009 ligget lidt over niveauet i 2008. Ifølge opgørelser fra Skjern Å Sammenslutningen blev der i 2007 rapporteret fangst af 399 laks i Skjern Å systemet, som igen blev toppet i 2008 med fangst af hele 878 stk. laks. I 2009 sæsonen blev der rapporteret om 943 fangede laks med en gennemsnitsvægt på 5,68 kilo, hvilket er over det flotte niveau fra 2008. Spændende bliver det om også 2010 kan holde dette flotte niveau, som blandt andet elfiskeriet og udsætningerne har medvirket til.


 


Bemærkelsesværdigt er det at 1/3 af laksene er fanget i Skjern Å ved Borris både i 2008 og 2009, hvilket naturligvis kan skyldes øget fiskepres på netop dette stykke.