Fint målerfiskeri på Øresund

Af: Jimmy Pajbjerg |
02/03/2004

Lørdag den 28. februar havde 6 af Havfiskeklubben Snørens medlemmer valgt at tage til Øresund for at prøve det specielle bulefiskeri efter stortorsk. Rene Abrahamsen, Morten Kjær, og Lars Peter Pedersen drog af sted allerede fredag aften, idet man havde booket en overnatning på Vandrerhjemmet i Fredensborg. ?Fisker? og Henning Hede ankom direkte fra Grindsted til Helsingør.Kl. 7.00 lørdag morgen stod vi ud af Helsingør Havn med det gode skib ?Bonito?. Naturligvis var Hans Hagerup skipper. Vi var ikke alene. Omkring en snes turbåde med i gennemsnit 15-20 lystfiskere ombord stod ud af havnet samtidig. Hertil kom et tilsvarende antal småbåde.Vejret var pragtfuldt med temperatur lige omkring frysepunktet, højt smukt solskin og næsten ingen vind. Der var i perioder næsten havblik på Øresund.Bulefiskeriet er noget specielt. De gydemodne torsk samler sig i små buler på bunden af Øresund. Når skipper har lokaliseret en sådan bule, ringes med klokken og de relativt tunge pirke på mindst 500 gram sænkes ned på bunden. Det gælder om at være klar, de første sekunder er ofte afgørende, da det som regel er de første ved bunden, som får fisk.Det lyder umiddelbart meget enkelt. Problemet er at finde bulerne, hvor torskene står tæt. Torskene er jaget vildt på Øresund. Det intense fiskeri hver dag stresser fiskene som søger op i vandet, og selv om ekkoloddet viser masser af fisk, kan de være vanskelige eller næsten umulige at kroge. Torskene er nemlig ikke udpræget bidelystne, og langt de fleste torsk som landes er fejlkrogede.Efter ca. ½ times sejlads fandt skipper de første buler, og kort tid efter blev den første måler landet. Det var Henning Hede, der fangede en torsk på 13 kg. Senere fangede han yderligere en på 15,5 kg. Kort før kl. 13.00 fangede Lars Peter en måler på ikke mindre end 16,5 kg og samtidig landede Morten en torsk på 12 kg. Herudover blev der fanget yderligere to målere, hvoraf den største var på 17,7 kg. ?Fisker fangede ?en næsten måler? på 9,8 kg. Endvidere blev der fanget en del mellemstore torsk. Alle fik fisk.Mens formiddagens fiskeri var relativt givtigt, så skulle eftermiddagens fiskeri vise sig fra den stik modsatte side. Da vi vendte tilbage til Øresund efter en kort tur i Helsingør Havn for at skifte lystfiskerbesætning, var torskene spredt for alle vinde. Bortset fra første ryk, hvor der blev fanget nogle få mellemstore torsk, lykkedes det ikke at finde en eneste bule resten af dagen. Det nye hold lystfiskere, som var kommet ombord over middag fangede ikke en eneste fisk. Heller ikke de andre turbåde havde held til at lokalisere nogle torskebuler. Efter flere timers sejlads og søgen prøvede vi lidt drivfiskeri efter torsk. Dette gav heller ikke resultat. Lars Peter skiftede den tunge pirk ud med en lettere og et sildeforfang, og det lykkedes da også Lars at lande en enkelt sild.Selv om eftermiddagens fiskeri lader meget tilbage at ønske, havde vi en dejlig dag på Sundet. Vi fik, det vi kom efter, 4 ud af 6 målere til Snøren.