Fiskene tilpasser sig

Af: Dan Ingemann |
19/07/2002

En torsk er ikke bare en torsk – fiskene tilpasser sig det sted de lever og derfor kan der være store genetiske forskelle på fisk fra forskellige havområder, selvom de tilhører samme art. Det viser forskning ved Danmarks Fiskeriundersøgelser. Derfor kan man ikke fiske fx Østersøen tom for torsk og regne med, at andre torsk vil svømme derind og klare sig. I stedet bør man sikre de oprindelige fisk, hvis der er problemer med bestanden. De genetiske forskelle mellem bestandene i havene er mindre end hos ferskvandsfisk – men på torsk fra Barrenshavet, Østersøen og Nordsøen er der virkelig store forskelle.Også fiskekontrollen kan få glæde af genforskningen. Generne kan nemlig afsløre, om en ladning fisk er fanget i et område med fiskestop – altså om fiskeren har omgået reglerne!For ca. 10 år siden begyndte forskerne ved Danmarks Fiskeriundersøgelser at studere ørred og laks i ferskvand. De sammenlignede bl.a. DNA fra fiskeskæl indsamlet omkring år1900 med DNA fra nulevende fisk fra samme vandløb. Det afslørede, at det i høj grad var den samme slægt – på trods af, at Danmark har tradition for at sætte fremmede fisk ud i vandløb og søer. DNA-undersøgelserne viste, at det var en dårlig ide. Fiskene er tilpasset netop det sted, de lever, og sætter man fremmede fisk ud, risikerer man at udviske lokale forskelle, så fiskene klarer sig dårligt.Præcis hvilke gener, som afgør hvorfor fx Nordsøtorsk ikke svømmer ind i Østersøen, ved forskerne ikke endnu. Forskningens næste skridt bliver derfor at finde de gener, der bestemmer fiskenes tilpasning.Kilde: Danmarks Fiskeriundersøgelse