Fiskeplejen 2004

Af: Dan Ingemann |
20/01/2004

Nu foreligger handlingsplanen for fiskeplejen 2004 – under 50% bliver brugt til udsætning! Handlingsplanen beskriver budgettet for hvordan pengene fra indbetalte lystfiskertegn (22,7 millioner) og fritidsfiskertegn (8,4 millioner) ( 0,4 millioner som overførsel fra tidligere år) ialt 31,5 millioner, skal anvendes.I år 2004 bliver en del af pengene ligesom tidligere brugt til udsætning af fisk i vandløb, søer og forsøgsudsætning i marine områder (48,5 % = 15,3 millioner). Endvidere bliver der anvendt midler til vandløbsrestaurering (0,7 % = 2,2 millioner). Forskning, med henblik på at øge omfanget af naturlige fiskebestande: (27,5 % = 8,7 millioner). Biologisk rådgivning (DFU), med henblik på at øge omfanget af naturlige fiskebestande: (ca. 0,4 % = 1,3 millioner).Da ordningen er selvfinansieret bliver der også anvendt en pæn del (10,5 % = 3,3 millioner) af midlerne på at administrere og informere om fisketegnsordningen af Fiskeridirektoratet.Kilde: Bearbejdet materiale fra DFU af 9. januar 2004