Fiskerireform for Nordsøen

Af: Dan Ingemann |
23/12/2002

Der bliver skåret kraftigt i torskefiskeriet i Nordsøen fra næste år. Alt for meget mener fiskerne, mens miljøorganisationerne mener, at det slet ikke er nok at reducere torskekvoterne med de 45 procent, som EU’s fiskeriministre blev enige om fredag aften efter fem dages intense forhandlinger.Forhandlinger som også førte til, at der fra 1. februar bliver indført andre begrænsninger af Nordsøfiskeriet for at sikre en genopretning af torskebestandene. Blandt andet må fiskerne kun fange torsk ni dage om måneden. Endelig bliver støtten til nybyggeri udfaset.Bent Ruller afviser at torsken er truet: »Den biologiske rådgivning er som sædvanlig to-tre år bagud. Torsken har det ganske udmærket«, siger fiskernes formand.Det passer ikke, siger Verdensnaturfonden, WWF’s, generalsekretær Kim Carstensen:»Den samlede videnskab siger det modsatte. At der skulle være torsk nok i Nordsøen, må man længere ud på havet med«.»Det er vel det klareste eksempel på, at dette er en inkonsekvent reform. EU-kommissionen spillede ud med en reduktion på 80 procent, og man landede på 45. Det vil føre til fortsat deroute for torskebestanden og være til skade for fiskeriets langsigtede indtjening. Fiskeriministrene burde have indført et fangststop for torsk på tre-fem år«, siger han.Landsforeningen Levende Hav, der arbejder for et bæredygtigt fiskeri, bl.a. kun med garnfangst, således at havbunden ikke smadres, kalder i en pressemeddelelse forliget »dansk formandskuller«. Foreningen peger blandt andet på, at problemet med udsmid af fisk uundgåeligt vil vokse, når der indføres lavere kvoter og større kontrol«.Heller ikke internationalt er begejstringen for aftalen overvældende. EU’s fiskerikommissær Franz Fischler fik ikke en så stram reform, som han havde ønsket sig. Men han glæder sig over, at der vil ske en reduktion i fiskeriflåden.»Den nye fiskeripolitik tjener i det mindste fiskerne på lang sigt. Man kan jo ikke bare se til, at udviklingen går i den forkerte retning. Men det skal heller ikke forties, at det på kort sigt får store konsekvenser for fiskerne«, siger Fischler.Den tyske fiskeriminister Renate Kühnast, som ligesom sin svenske kollega stemte imod reformpakken, siger, at reformen ikke er tilstrækkeligt vidtgående.