Fiskeristatistisk Årbog 2010

Af: Jimmy Pajbjerg |
25/10/2011

Fiskeristatistisk Årbog 2010 er nu udkommet og kan downloades gratis eller købes i papirformat hos NaturErhvervsstyrelsen. Årbogen indeholder de centrale statistiske oplysninger om det danske fiskeri, dansk akvakultur og den danske fiskeindustri.

Formålet med Fiskeristatistisk Årbog 2010 er først og fremmest at fremlægge den officielle fiskeristatistik, som udarbejdes af NaturErhvervstyrelsen, samt at præsentere andre relevante kilder til statistisk beskrivelse af fiskerisektoren. Årbogen indeholder seks kapitler med de nyeste data for 2010. De seks kapitler omhandler henholdsvis fiskerflåden, fangster, landinger, akvakultur, forarbejdningsindustrien og udenrigshandelen. Desuden er der et kapitel med tiårs tabeller samt et kapitel med et udvalg af international fiskeristatistik.

Nøgletal for 2010
2010 blev et betydeligt bedre år for dansk fiskeri end 2009, hvilket især skyldes en markant bedre indtjening i industrifiskeriet. Bruttoindtjeningen blev på 3,0 mia. kr. i 2010, hvilket var næsten 800 mio. kr. mere end sidste år. Stigningen i industrifiskeriet var over 400 mio.kr., hvilket var tæt på en fordobling (87 %). Gennemsnitspriserne på de vigtigste konsumfisk, med undtagelse af rødspætte, steg i forhold til 2009, fx torsk med 1 kr. pr. kg (8 %). I 2010 var der 2.825 fartøjer registreret i den danske fiskeflåde mod 2.833 fartøjer i 2009. Bruttoindtjeningen for dansk akvakultur produktion blev på knap 850 mio. kr., hvilket var ca. 30 mio. mindre end sidste år. Danmark eksporterede fisk og fiskeprodukter for ca. 18,6 mia. kr., og importerede fisk og fiskeprodukter for ca. 12,7 mia. kr.


Det er NaturErhvervstyrelsen, der udarbejder primær statistik på fiskeriområdet. Det sker efter aftale med Danmarks Statistik på grundlag af det datamateriale, som NaturErhvervstyrelsen indsamler om fiskeriet.


Fiskeridirektoratet, FødevareErhverv og store dele af Plantedirektoratet fusionerede 1. oktober 2011 til NaturErhvervstyrelsen – under Fødevareministeriet.

Fiskeristatistisk Årbog 2010Kilde: NaturErhvervsstyrelsen