Flot sæson i Kolding å

Af: Jimmy Pajbjerg |
24/11/2003

Meget tyder på atter en utrolig flot sæson i Kolding å og tilløb. Der er løbende rapporteret om mange fine fangster gennem hele sæsonen, selvom der nok ikke har været optimale forhold. Åen har i lighed med andre danske åer manglet vand. Manglende vand i Kolding å reducerer tilsyneladende ikke opgangen, det har man i oktober måned fået synligt bevis for.DFU (Danmarks Fiskeriundersøgelse) har ad flere gange, – på forskellige stræk i åen, – foretaget elfiskeri med henblik på mærkning, og resultatet har været utroligt. Flere fisk end tidligere. Den 15/16 november blev der elfisket i tilløbsåerne til Kolding å, nemlig Vester Nebel og Åkær å. Atter var resultatet opløftende, 500 havørreder. Under elfiskeriet blev der strøget fisk og det gav 20 liter rogn. Det bliver spændende at se fangsresultatet for 2003.