Forbedret vandmiljø omkring Randers

Af: Jimmy Pajbjerg |
15/01/2003

I den nærmeste fremtid vil Randers Centralrenseanlæg begynde at modtage spildevand fra Rougsø og Sønderhald kommuner.Dette samarbejde er blevet etableret, fordi de to kommuner havde 2 valgmuligheder. Enten skulle de investere en masse penge i et nyt og moderne anlæg, der kunne leve op til myndighedernes krav, eller også skulle de lave en ca. 20 km lang rørledning ind til Randers Centralrenseanlæg.Omkostningerne til etableringen af henholdsvis det nye renseanlæg eller rørledningen var stort set de samme, men de løbende udgifter til rensningen var væsentlig mindre, hvis man valgte Randers til at rense vandet, så dette blev løsningenRanders Centralrenseanlæg kan her drage nytte af henholdsvis stordriftsfordelene det faktum, at der i øjeblikket er en forholdsvis stor reservekapacitet på anlægget. Denne reservekapacitet skyldes bl.a., at vandforbruget er stadigt faldende. I følge Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA bruger en dansker i dag ( 2001 ) i gennemsnit 128 liter vand i døgnet, hvor man tilbage i 1989 brugte 174 liter vand i døgnet.Fra omkring næste årskifte vil også Purhus kommune sende sin spildevand fra den østlige del af kommunen til rensning på Randers Centralrenseanlæg. Selv når vi modtager spildevand fra 3 andre kommuner vil Centralrenseanlægget stadigvæk have ca. halvdelen af sin reservekapacitet tilbage.Disse tiltag skulle gerne sikre, at vandmiljøet omkring Randers også i fremtiden vil blive bedre og bedre.”